CaptureScreen

CaptureScreen là ứng dụng chụp ảnh bất kỳ khu vực nào trên màn hình hay toàn màn hình một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Kích chuột phải vào menu ngữ cảnh, di chuyển đến vị trí mong muốn và chọn Capture để chụp. Lưu ảnh chụp với định dạng PNG (mặc định) bằng cách nhấn vào nút “Save”. Nhấn vào nút “Clear” để hủy bỏ ảnh không đạt chất lượng mong muốn.

CaptureScreen 

Một số tùy chọn nâng cao:

  • “Thumbnail…”: Cho phép bạn lưu hình ảnh thu nhỏ (hoặc mở rộng).
  • Hiệu ứng ảnh (Lighten, Darken, GrayScale, Invert, Contrast, Color, RGB…) và các hiệu ứng đặc biệt (Selective GrayScale, Color To Transparent, Psychedelic, B/W Sketch, Color Emboss….
  • Có thể mở và chỉnh sửa hình ảnh.
  • Trong menu “More Commands” bạn có thể sử dụng “Open and Mix” hoặc “Capture and Mix” để kết hợp hình ảnh.
  • Sửa một số lỗi đồ họa trong “Selection Mode”

Yêu cầu:

  • Microsoft Framework. NET 2.0 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/Soft/2014/05/27/CaptureScreen.zip

Trả lời