BrowserPasswordDecryptor

Browser Password Decryptor là phần mềm miễn phí giúp nhanh chóng phục hồi những mật khẩu đăng nhập trang web được lưu trữ bởi các trình duyệt web phổ biến. Tất cả các trình duyệt web này đều cung cấp tính năng lưu trữ mật khẩu đăng nhập để người dùng không phải nhớ và nhập mật khẩu mỗi lần.

Mỗi trình duyệt sử dụng định dạng lưu trữ riêng và cơ chế mã hóa độc quyền để lưu trữ các mật khẩu đăng nhập. Browser Password Decryptor tự động thu thập dữ liệu thông qua mỗi trình duyệt và ngay lập tức khôi phục tất cả các mật khẩu đăng nhập trang web được lưu trữ.

Browser Password Decryptor có cả giao diện GUI (đồ hoạ) cũng như phiên bản dòng lệnh, có ích hơn cho những người thử nghiệm tiến trình thâm nhập Penetration trong công việc của họ. Ngoài việc sử dụng nó để khôi phục mật khẩu bị mất của những người sử dụng thông thường, nó còn hữu ích cho các cán bộ pháp y có thể phát hiện bất kỳ mật khẩu trang web nào được lưu trữ bởi các trình duyệt khác nhau.

Browser Password Decryptor hỗ trợ phục hồi các mật khẩu đăng nhập trang web từ các trình duyệt sau đây:

 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Google Chrome Canary
 • Opera Browser
 • Apple Safari
 • Flock Browser

Những tính năng nổi bật của Browser Password Decryptor:

 • Ngay lập tức giải mã và khôi phục những mật khẩu được mã hoá và lưu trữ từ các trình duyệt web phổ biến.
 • Đi kèm với cả giao diện GUI cũng như phiên bản dòng lệnh.
 • Khôi phục mật khẩu với bất kỳ độ dài và sự phức tạp nào.
 • Tự động phát hiện tất cả các ứng dụng được hỗ trợ và phục hồi tất cả các mật khẩu được lưu trữ.
 • Tính năng Sort (phân loại) giúp sắp xếp các mật khẩu được phục hồi trong trình tự khác nhau để dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm thông qua 100’s mục thông tin.
 • Lưu danh sách mật khẩu được khôi phục đến tập tin HTML để chuyển sang hệ thống khác hoặc để sử dụng trong tương lai.
 • Giao diện đồ hoạ thân thiện giúp người dùng sử dụng dễ dàng và nhanh hơn.
 • Tiện ích này hoàn toàn không cần cài đặt (portable).
 • Hỗ trợ việc cài đặt thường và gỡ bỏ phần mềm.

Theo yume

Link download : http://securityxploded.net/getfile.php?id=1818

Trả lời