Bolide Slideshow Creator

Bolide Slideshow Creator là phần mềm thông minh và miễn phí, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian của bạn, dễ dàng tạo ra video trình diễn.

Chương trình này giúp bạn không phải tải lên hàng trăm hình ảnh, thay vào đó là cảnh quan tuyệt đẹp của video, xem hình tự động, bao gồm tất cả các bức ảnh.

Bạn không chỉ kết hợp hình ảnh vào một bộ phim mà còn có thể thêm ghi chú cần thiết. Vì vậy, đối với mỗi hình ảnh, bạn có thể giải thích về nó: nơi chụp, tại sao tất cả mọi người đang cười và những gì đã xảy ra trước khi hình ảnh đã được chụp,… Nói cách khác, nó giúp bạn cung cấp nhiều thông tin về bức ảnh.

Hơn nữa, bạn có thể lựa chọn một loạt các hiệu ứng chuyển tiếp tuyệt vời, kèm theo âm nhạc mà bạn thấy thích hợp.

Bolide Slideshow Creator

Theo KHPT

Link download : http://slideshow-creator.com/software/bsc_setup.exe

Trả lời