Bộ đề thi môn Lịch sử

Bộ đề thi môn Lịch sử Đề số 1

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm )

Câu I (2,5 điểm)

Trình bày sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Câu II (2,5 điểm)

Nêu những thắng lợi lớn của ba nước Đông Dương trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao từ năm 1969 đến năm 1973.

Câu III (2,0 điểm)

Trình bày hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1936-1939.

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu: IV.a hoặc IV.b

Câu IV.a (3,0 điểm)

– Theo chương trình cơ bản Tóm tắt sự ra đời và quá trình phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1967 đến năm 2000.

Câu IV.b (3,0 điểm )

– Theo chương trình nâng cao Nêu những biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây và sự chấm dứt Chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô trong những năm 70 và 80 của thế kỉ XX.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang11/30/de-thi-thu-lich-su.pdf

Trả lời