BlueGriffon For Mac

BlueGriffon For Mac là một chương trình soạn thảo nội dung theo kiểu WYSIWYG cho World Wide Web, được xây dựng dựa trên nền tảng Layout Engine Gecko, đó là một giải pháp hiện đại và mạnh mẽ để chỉnh sửa trang web phù hợp với các Web chuẩn.

Hỗ trợ một số ngôn ngữ phổ biến như: English, Dutch, French, Czech, German, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Spanish và Traditional Chinese

Giao diện trực quan, dễ sử dụng ngay cả với người mới bắt đầu.

BlueGriffon For Mac

Tuyết Mai

Link download : http://bluegriffon.org/freshmeat/1.1.1/bluegriffon-universal.dmg

Trả lời