BitDefender Linux Edition

BitDefender Linux Edition sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để quét virus và phần mềm độc hại khác trên hệ thống cá nhân của bạn. Nhờ tính năng quét tiên tiến mà những phần mềm độc hại đã biết hoặc chưa biết đều được phát hiện và ngay lập tức bị loại bỏ khỏi hệ thống. Sau mỗi lần quét, nó sẽ hiển thị một báo cáo chi tiết về nhận diện virus.

BitDefender Linux Edition

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/Soft/2011/01/11/bitdefender-scanner_7.6-3_i386.deb

Nội dung cùng danh mục

Trả lời