Bitcoin

Bitcoin là phần mềm tiền tệ kỹ thuật số mới thử nghiệm cho phép thanh toán ngay lập tức cho bất cứ ai, bất cứ nơi nào trên thế giới.

Bitcoin sử dụng công nghệ peer-to-peer hoạt động không có ủy quyền: quản lý các giao dịch và phát hành tiền tệ được thực hiện chung bởi hệ thống mạng. Bitcoin cũng là tên của phần mềm mã nguồn mở cho phép việc sử dụng loại tiền tệ này.

Hải Yến

Link download : http://nchc.dl.sourceforge.net/project/bitcoin/Bitcoin/bitcoin-0.7.0/bitcoin-0.7.0-win32.zip

Trả lời