8:25 chiều - Thứ Tư 24 Tháng Năm, 2017
Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Biểu mẫu >> Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

BIÊN NHẬN THU HỒI THẺ BHYT

Họ và tên:…………………….

Đại diện đơn vị:……………………….

Mã đơn vị:………………………………………

Nộp lại thẻ BHYT thời hạn sử dụng:…………………………………đến ………………………

Lý do thu hồi thẻ BHYT:…………….

Tổng số thẻ thu hồi:……………………………….. thẻ…………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/BiennhanThuhoitheBHYT(1).doc