Bài tập Hình học lớp 12

Bài tập Hình học lớp 12 Bài tập về diện tích và thể tích đa diên-tròn xoay

Bi tp Hnh hc lp 12

Bi tp Hnh hc lp 12

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang11/12/giai-toan-chuong-1-2-hinh-12.pdf

Trả lời