BestSync 2013 (64 bit)

BestSync là một tiện dụng dễ sử dụng cho các giải pháp sau đây:

Đồng bộ hóa các file giữa các máy tính bằng cách sử dụng lưu trữ mạng, ổ đĩa USB…

– Đồng bộ hóa các tập tin với máy chủ FTP, hỗ trợ FTP / FTPS / SFTP (SSH File Transfer Protocol)

Đồng bộ hóa một thư mục với một file nén, mã hóa AES, hỗ trợ thuật toán để bảo vệ file nén bằng mật khẩu

Đồng bộ hóa Outlook và Windows Mail giữa các máy tính bằng cách tận dụng lưu trữ trực tuyến, FTP server, USB

Sao lưu các tập tin quan trọng của bạn vào ổ cứng bên ngoài, lưu trữ trực tuyến, FTP server…

– Bạn có thể công bố trang web của mình bằng FTP

Các tính năng chính BestSync 2011:

– Xem trước để xác nhận file hit, và sửa đổi các hoạt động trước khi bắt đầu đồng bộ hóa

– Chức năng lọc tập tin mạnh mẽ không bao gồm chức năng đồng bộ hóa các tập tin.

Giải quyết xung đột thông minh tự động. Có thể phát hiện sao chép, xóa di chuyển file

Nhận dạng một ổ đĩa rời.

Linh hoạt lịch để đồng bộ hoặc sao lưu file tự động

– Secure các tập tin bằng cách nén và mã hóa

– Hỗ trợ đổi tên file, trong khi đồng bộ hóa tập tin

Ngăn chặn tập tin bị hỏng bất cứ đâu.

Chạy như dịch vụ Windows, người dùng không cần thiết để đăng nhập.

Sao lưu các file ghi đè/xóa các tập tin trước khi đồng bộ hóa với tập tin ZIP, khôi phục lại chúng khi thấy cần thiết

Đồng bộ chức năng Real-time để sao chép các tập tin ngay sau khi thay đổi.

Linh hoạt lịch để đồng bộ hoặc sao lưu file tự động.

Thông báo cho kết quả đồng bộ hóa qua email

– Hỗ trợ Unicode

An Nhiên (theo softpedia)

Link download : http://www.risefly.com/BestSyncSetupX64.msi

Trả lời