6:41 sáng - Thứ Hai 24 Tháng Tư, 2017
Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Biểu mẫu >> Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Download.com.vn xin giới thiệu Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại được ban hành theo Quyết định số: 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính.

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI

Số…………….

Ngày……tháng……..năm………

Loại chứng từ gốc:………

Bng tng hp chng t gc cng loi 

(Kèm theo ………………………………………gồm các số ………..)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang10/28/Bang_Tong_Hop_Chung_Tu_Goc_Cung_Loai.pdf