Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Download.com.vn xin giới thiệu Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại được ban hành theo Quyết định số: 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính.

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI

Số…………….

Ngày……tháng……..năm………

Loại chứng từ gốc:………

Bng tng hp chng t gc cng loi 

(Kèm theo ………………………………………gồm các số ………..)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang10/28/Bang_Tong_Hop_Chung_Tu_Goc_Cung_Loai.pdf

Trả lời