Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC.

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng…………….năm…………..

Số:…………………..

Bng thanh ton tin lm thm gi

Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………

(Kèm theo………..chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng …….năm……..)

Ngày…………tháng………..năm………..

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang10/15/Bang_Thanh_Toan_Tien_Lam_Them_Gio.pdf

Trả lời