3:06 chiều - Thứ Năm 22 Tháng Sáu, 2017

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC.

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng…………….năm…………..

Số:…………………..

Bng thanh ton tin lm thm gi

Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………

(Kèm theo………..chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng …….năm……..)

Ngày…………tháng………..năm………..

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang10/15/Bang_Thanh_Toan_Tien_Lam_Them_Gio.pdf