Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng với từng chức danh công việc

Download.com.vn xin giới thiệu Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh công việc của người lao động trong công ty.

BẢNG QUY ĐỊNH

Các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh công việc
của người lao động công ty ……………………….

Bng quy nh cc tiu chun v iu kin p dng vi tng chc danh cng vic

         Ngày…….tháng…….năm……

                                                                                                                           Giám đốc
                                                                                                              (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang11/18/Bang-qdinh-tieu-chuan-doi-voi-tung-chuc-danh-cong-viec.pdf

Trả lời