Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước

Download.com.vn xin giới thiệu Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước được ban hành kèm theo Thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính.

 BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Quý…… năm ……

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang11/20/Bang_Phan_Bo_Khau_Hao_TSCD.pdf

Trả lời