Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO
(Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng)

Tháng…………..Năm…………..

Tên cơ sở kinh doanh:………………

Mã số:………..

Địa chỉ:………………………………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/Bangke-hoadon-chungtu.doc

Trả lời