11:05 sáng - Thứ Tư 24 Tháng Năm, 2017
Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Biểu mẫu >> Bảng kê chứng từ thanh toán

Bảng kê chứng từ thanh toán

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán được ban hành kèm theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC ra ngày 02 tháng 10 năm 2012.

Bộ (Sở):……..

Đơn vị:……..

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Nguồn kinh phí:………………………….

Chương:…………Loại:……….. Khoản:…………………..

Từ ngày:…….…..Đến ngày:………………………………..

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang10/21/Bang_Ke_Chung_Tu_Thanh_Toan.pdf