Bảng kê chứng từ thanh toán

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán được ban hành kèm theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC ra ngày 02 tháng 10 năm 2012.

Bộ (Sở):……..

Đơn vị:……..

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Nguồn kinh phí:………………………….

Chương:…………Loại:……….. Khoản:…………………..

Từ ngày:…….…..Đến ngày:………………………………..

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang10/21/Bang_Ke_Chung_Tu_Thanh_Toan.pdf

Trả lời