5:27 sáng - Thứ Sáu 23 Tháng Sáu, 2017

Bảng kê chứng từ thanh toán

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán được ban hành kèm theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC ra ngày 02 tháng 10 năm 2012.

Bộ (Sở):……..

Đơn vị:……..

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Nguồn kinh phí:………………………….

Chương:…………Loại:……….. Khoản:…………………..

Từ ngày:…….…..Đến ngày:………………………………..

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang10/21/Bang_Ke_Chung_Tu_Thanh_Toan.pdf