Bảng công thức Tích phân – Đạo hàm – Mũ

BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM – NGUYÊN HÀM I. Các công thức tính đạo hàm

Bng cng thc Tch phn - o hm - M - Logarit

Bng cng thc Tch phn - o hm - M - Logarit

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/20/bang-cong-thuc-tich-phan-dao-ham-mu-logarit.pdf

Trả lời