Avira VDF Update

Thông thường Avira luôn tự động cập nhật các tập tin cơ sở dữ liệu virus mới nhất mà không cần tác động của người dùng. Việc cập nhật này nhằm đảm bảo cho máy tính của bạn luôn được an toàn trước những virus mới xuất nhất.

Avira VDF Update

Tuy nhiên trong trường hợp máy tính không kết nối Internet thì người dùng cần tải về bản cập nhật Avira VDF(1) Update này. 

Ghi chú: (1) Virus Definition File (VDF) là file cập nhật cơ sở dữ liệu mới nhất dành cho các sản phẩm bảo mật của Avira.

Link download : http://dl.antivir.de/down/vdf/ivdf_fusebundle_nt_en.zip

Trả lời