Avira Antivir Virus Definition File

Số lượng các virus và các phần mềm độc hại mới ngày càng gia tăng liên tục. Những sản phẩm của AntiVir có khả năng chống lại những loại virus và malwave mới nhất hiện nay thông qua Virus Definition File – VDF.

Đây là file cập nhật cơ sở dữ liệu mới nhất dành cho các sản phẩm bảo mật của Avira.

Avira Antivir Virus Definition File

Xin vui lòng sử dụng AntiVir VDF cập nhật, nếu bạn đang sử dụng một trong các sản phẩm Avira sau đây:

– Avira AntiVir Personal, Premium và Premium Security Suite từ phiên bản 9.

– Avira AntiVir Professional (Windows) từ phiên bản 9.

– Avira AntiVir Server (Windows) từ phiên bản 9.

– Avira AntiVir SharePoint từ phiên bản 3.

– Avira AntiVir ISA Server từ phiên bản 3.

Tuyết Mai

Link download : http://dl.antivir.de/down/vdf/ivdf_fusebundle_nt_en.zip

Trả lời