Avery Wizard for Microsoft Office Word

Nếu là một cửa hàng in ấn nhỏ hoặc nếu bạn sử dụng một máy in một cách thường xuyên tại nơi làm việc, thì Avery Wizard for Microsoft Office Word là một công cụ trợ giúp mà bạn có thể muốn dùng thử.

Avery có thể tạo ra các nhãn, phù hiệu tên, danh thiếp, các nhãn và phụ trương cho vỏ hộp đĩa CD sang trọng, cũng như các sản phẩm giấy văn phòng khác. Nhưng chỉ cần thử in bất kỳ trong số chúng thay vì viết bằng tay bạn có thể sớm thất vọng. Phần mềm Wizard Avery for Microsoft Office sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Nó chính là một add-in cho Office, cho phép bạn in trên Avery các nhãn và nhiều thứ hơn nữa từ bên trong Word.

Nhấp vào nút Wizard Avery, tiện ích này xuất hiện trong bất cứ công việc nào mà bạn muốn thực hiện. Nó có sẵn các mẫu thích hợp được thiết kế trước và công việc còn lại chỉ là nhập vào những gì muốn in. Ngoài ra Wizard này thậm chí sẽ giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ khác, chẳng hạn như nhập các danh sách và thông tin từ Excel để dán nhãn gửi mail. Bạn cũng có thể thêm vào các đồ họa hoặc logo riêng của mình.

Link download : http://files.avery.com/Avery%20Wizard%204.01%20-%20US%2020111209.exe

Trả lời