autoVoice for Android

Phần mềm hữu ích giúp bạn quản lý hiệu quả các cuộc gọi của bạn ngay cả khi bạn bận rộn:

 • Chặn cuộc gọi.
 • Thu âm cuộc gọi: Thu âm trước và sau khi nhận cuộc gọi.
 • Ghi chú cuộc gọi: Ghi chú trong khi gọi và hỗ trợ ghi chú bằng lời thoại sau cuộc gọi.
 • Thư thoại.
 • Hỗ trợ các loại màn hình: 320*480, 480*800.

Hỗ trợ các loại máy:

+ Tổng quan:

 • Ứng dụng này hoạt động tốt trên các máy HTC.
 • Ứng dụng này có thể hoạt động trên các dòng mày Samsung với hệ điều hành Android từ 2.2 trở lên.
 • Ứng dụng này có thể hoạt động dòng máy Sony (Experia – X8 ,X10, mini, pro, Neo).

+ Các máy đã được kiểm tra:

 • HTC Desire HD.
 • HTC Desire Z.
 • LG Optimus Hub.
 • HTC Desire S.

autoVoice for Android autoVoice for Android autoVoice for Android Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=tms.autovoice.vnfull.activities

Trả lời