AutoHotkey

AutoHotkey là một tiện ích miễn phí, mã nguồn mở cho Windows. AutoHotkey cung cấp toàn bộ khả năng cho bàn phím, joystick và chuột.

Chẳng hạn, cùng với các phím modifier đặc trưng như Control, Alt, và Shift, bạn có thể sử dụng phím Windows và Capslock như các phím modifiers. Trên thực tế, bạn có thể gán cho bất kỳ một phím (hay mouse button) trở thành một phím modifier.

AutoHotkey

Với nó bạn có thể:

  • Tự động hóa gần như mọi thứ bằng cách gửi thao tác phím và click chuột. Bạn có thể viết một macro mouse hay bàn phím bằng tay hay sử dụng macro recorder.
  • Tạo phím nóng cho bàn phím, joystick và chuột. Hầu như mọi phím, nút hay sự kết hợp đều có thể trở thành 1 phím nóng.
  • Tự động hiện đầy đủ chữ viết tắt khi bạn gõ. Chẳng hạn, gõ “btw” sẽ tự động chuyển thành “by the way”.
  • Tạo các form nhập dữ liệu, giao diện người dùng và thanh menu. 
  • Gán lại phím và nút trên bàn phím, joystick và chuột.
  • Nhận tín hiệu từ những điều khiển từ xa cầm tay qua WinLIRC client script.
  • Thực thi các đoạn mã sẵn có AutoIt v2 và cải tiến chúng với những khả năng mới.
  • Chuyển đổi mọi script sang file exe, có thể thực thi trên máy tính không được cài đặt AutoHotkey.

Link download : http://ahkscript.org/download/1.1/AutoHotkey111404_Install.exe

Trả lời