Australis

Mozilla đã phát hành một phiên bản 64 bit của trình duyệt Firefox, có tên Australis, chuyên dùng để thử nghiệm. Trình duyệt này sẽ có các tính năng như của trình duyệt Firefox, nhưng được trang bị thêm nhiều theme mới và nhiều cải tiến về giao diện.

Australis

Mục đích của Australis là để phát triển một giao diện đẹp mắt cho trình duyệt Firefox được cập nhật về thiết kế, cải thiện độ tùy chỉnh và một trình đơn Firefox mới.

Australis

Dự án này được mong đợi sẽ được sử dụng để sát nhập mã với mozilla-central trong tương lai, tuy nhiên còn tùy thuộc vào phản hồi của người dùng.

Sau khi đánh giá phiên bản 64 bit này, Mozilla sẽ quyết định xem có nên bổ sung giao diện mới vào bản Firefox 29 chính thức sắp tới hay không.

Thùy Vân

Link download : http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-trunk/firefox-28.0a1.en-US.win32.installer.exe

Trả lời