ATIc Install Tool

Việc tìm kiếm và cài đặt các trình điều khiển mới nhất không phải là điều dễ dàng. Các game thủ thực sự muốn các trình điều khiển video mới nhất ngay khi chúng được phát hành. Bằng cách sử dụng công cụ ATIc Install Tool, giờ đây người dùng có thể kiểm tra driver mới nhất cho video, AMD, phần mềm và chip sẻ.

ATIc Install Tool

Nó sẽ giúp người dùng nhanh chóng phát hiện hệ điều hành của mình và nhận diện các trình điều khiển mới được phát hành. Bên cạnh đó, chương trình hữu ích này còn hỗ trợ kiểm tra những gì người dùng muốn và chờ đẻ tải về. Hoặc, họ có thể sử dụng các tùy chọn như: chế độ im lặng, chế độ tự động, tự động chấp nhận, tự động đóng, vv. Ngoài ra, người dùng có quyền lựa chọn cài đặt chương trình này trên máy tính hoặc sử dụng bản Portable.

Tổng Hợp

Link download : http://bluesky23.yu-nagi.com/acit/ATIcInstallTool_1.19.2_Setup.exe

Trả lời