Artweaver Free

Artweaver Free là một chương trình vẽ miễn phí dành cho người mới bắt đầu nhưng nó cũng thích hợp với người dùng chuyên nghiệp.

Bạn có thể ghi lại tất cả các bước đã làm và chia sẻ chúng cho những người dùng khác. Ngoài ra nó cũng có rất nhiều công cụ và tính năng khác gần giống như Photoshop.

Artweaver Free

Các tính năng chính:

  • Hỗ trợ nhiều định dạng file như: AWD (Artweaver), BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PNG và PSD (bảo gồm cả layers).
  • Transparency, layers và layer groups.
  • Công cụ chỉnh sửa hình ảnh như: gradient, crop, fill và selection.
  • Nhiều bộ lọc hiệu ứng như làm sắc nét, mờ,…
  • Mở rộn bằng cách Plug-In modules.
  • Có thể chỉnh sửa text layers.
  • Hỗ trợ Pen tablet.
  • Lịch sử chức năng undo/redo của các bước chỉnh sửa cuối cùng.
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

An Nhiên

Link download : http://www.artweaver.de/direct/Artweaver.exe

Trả lời