ArsClip

Trong nhiều trường hợp khi đang thao tác với văn bản, bạn sẽ muốn tăng số lượng dữ liệu được sao chép trong Microsoft Windows Clipboard. Nhưng thật không may, Windows không cho phép điều đó.

ArsClip

Khi bạn “copy” dữ liệu vào clipboard mặc định thì bạn sẽ chỉ nhận được như thế. Nếu bạn cần một cấp độ copy khác, bạn sẽ cần đến một chương trình có những tính năng đáp ứng được nhu cầu của mình. Và ArsClip là một chương trình xuất sắc để thực hiện việc này.

ArsClip sẽ giám sát Windows clipboard và lưu trữ khoảng 15 (số lượng mặc định) mục văn bản được “copy”. Bạn có thể cấu hình để hiển thị trong cửa sổ clipboard popup nhiều mục dữ liệu hơn và có thể lưu trữ các đối tượng không phải văn bản.

Khi chạy, ArsClip sẽ thường trực trong khay hệ thống (system tray) của taskbar, “ngốn” rất ít tài nguyên hệ thống, phím tắt có thể điều chỉnh theo ý bạn và đặc biệt là dễ dàng sử dụng. Nhược điểm duy nhất của ArsClip là bạn phải tự khởi động nó sau mỗi lần đăng nhập vào hệ thống. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá ArsClip.

Tính năng chính của ArsClip:

  • Theo dõi các mục đã sao chép vào Clipboard.
  • Có nhiều lựa chọn để thực hiện thao tác.
  • Có thể kích hoạt việc sao chép mục không phải văn bản.
  • Chỉnh sửa BLOCK popup clip…

Tổng hợp

Link download : http://www.joejoesoft.com/sim/af27d55eb6ebd8d7eea807a8c4cc1781/userupload/8/files/acv419.zip

Trả lời