ArcConvert

Việc chuyển đổi qua lại giữa các định dạng file hình ảnh, âm thanh, video rất dễ dàng, nhưng đối với file nén như: Zip; Rar; Cab… thì lại khó khăn. Điều này đã được giải quyết nhanh gọn với phần mềm ArcConvert.

Hỗ trợ các định dạng:

7-ZIP/ LZH / CAB / ZIP / ARJ / ACE / RAR / TAR / TGZ / GZ / Z / BZ2 / YZ1 / YZ2 / GCA / BEL / RPM / DEB/ BH / Noa32 / HKI / PAQAR / SQX /HA /ZOO /UHARC /LFB / ZLIB / UCL / IMP / RS / SPL / APK / Arc / DZ / MSI / ALZ / PMA / PAQ7 / CHM / UDA / PAQ8 / Cryptonite / ISO / LZOP / BMA / ZIP AES (128/192/256) / Nanozip Alpha

Sang các định dạng: 

ZIP, 7-ZIP, CAB, LHA, TAR, TGZ, BZ2, YZ1, BGA, RAR, ACE, NOA32, HKI, PAQAR, UHARC, YZ2, DZ, HA

Hướng dẫn cách dùng:

Tiến hành giải nén tập tin, kích hoạt file arc_convert.exe. Sau đó nhấp chuột vào nút Open Archiv, chỉ đến vị trí file nén cần chuyển định dạng. Tab Set Priority cho phép chọn một trong 4 mức độ ưu tiên. Tab Convert to chọn định dạng file nén sẽ đổi sang.

Nhấp chuột vào Check it để kiểm tra tình trạng của file nén có đạt chất lượng hay không. Quy định xong bấm nút Convert và chờ một chút để nhận kết quả.

Tổng hợp 

Link download : http://fs.getpedia.net/data/2014/10/29/arc_convert066.zip

Trả lời