Aptana Studio For Linux (32 bit)

Aptana Studio For Linux là phần mềm mã nguồn mở, đây là công cụ hỗ trợ thiết kế web bằng các ngôn ngữ: HTML5, CSS3, JavaScript, Ruby, Rails, PHP và Python.

Aptana Studio For Linux

Aptana có tính năng hỗ trợ code, cho phép bạn viết code nhanh hơn và chính xác hơn nhờ vào việc nhấp chuột chọn lệnh. Aptana còn cho biết web viết ra tương thích với trình duyệt nào như FF, IE, Opera, …

Aptana Studio tương thích Windows, Linux, Mac OS. Ngoài ra, còn cung cấp luôn các plugin cho phần mềm.

Yêu cầu: Sun JDK.

Tuyết Mai

Link download : http://d1iwq2e2xrohf.cloudfront.net/tools/studio/standalone/3.0.4.201108101506/linux/Aptana_Studio_3_Setup_Linux_x86_3.0.4.zip

Trả lời