Appnimi Excel Password Recovery

Appnimi Excel Password Recovery là công cụ được thiết kế để tìm kiếm mật khẩu bảo vệ của tài liệu Excel. Với công cụ này, bạn có thể khôi phục những mật khẩu phức tạp nhất.

Appnimi Excel Password Recovery sử dụng thuật toán Brute Force để khôi phục mật khẩu.

Appnimi Excel Password Recovery

Tính năng:

  • Là công cụ dễ sử dụng.
  • Khôi phục mật khẩu của file quan trọng để mở.
  • Sử dụng thuật toán Brute Force để khôi phục mật khẩu.
  • Với giao diện trực quan, người dùng có thể thiết lập các thông số một cách dễ dàng trước khi bắt đầu quá trình khôi phục.
  • Các file exe trong thư mục cài đặt là portable.

Đặng Hương

Link download : https://www.copy.com/s/PUdZD4374j0f/Appnimi-Excel-Password-Recovery-Setup-20130916-1.2.zip

Trả lời