App Protector for Android

App Protector là công cụ để khóa ứng dụng rất dễ dàng và nhanh chóng bằng mật khẩu bảo vệ. Ứng dụng có tính bảo mật cao, giúp bạn bảo vệ thông tin cá nhân như SMS, Email, Gallery, Movie…

Sử dụng ít bộ nhớ và tiết kiệm pin. Hỗ trợ tốt nhất trên Android 2.x. Mật khẩu mặc định là 1234.

Tính năng:

1. Dễ dàng sử dụng và tính bảo mật cao.

2. Bảo vệ ứng dụng bằng mật khẩu.

3. Thiết lập bảo vệ hệ thống bằng mật khẩu.

4. Bảo vệ tất cả các ứng dụng trên thiết bị Android của bạn.

5. Cho phép tùy chỉnh thời gian tái bảo vệ.

6. Khởi động cùng hệ thống.

App Protector for Android App Protector for Android App Protector for Android Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vinicorp.appprotector

Trả lời