Apache HTTP Server

Mục đích chính của Apache HTTP server là cung cấp một máy chủ năng suất, an toàn và có khả năng mở rộng mà nó có thể cung cấp các dịch vụ HTTP đồng bộ với HTTP chuẩn hiện nay.

Dự án đang được quản lý bởi một nhóm các tình nguyện viên trên khắp thế giới, liên lạc với nhau thông qua internet để cùng phát triển.

Đây là một dự án của tổ chức phần mềm Apache, hơn nữa có hàng trăm người đã tham gia góp phần phát triển dự án này thông qua các đóng góp về ý tưởng, code và tài liệu tham khảo.

Apache HTTP Server

Một vài tính năng chính:

– Mạnh mẽ, linh hoạt, và hỗ trợ máy chủ HTTP/1.1

– Hỗ trợ phương thức mới nhất, bao gồm cả HTTP/1.1 (RFC2616)

– Có thể cấu hình, có khả năng mở rộng module của một hãng thứ 3.

– Có thể tùy biến bằng cách tự viết module dựa trên module API của Apache.

– Cung cấp đầy đủ mã nguồn và một đăng ký sử dụng vô thời hạn.

– Có thể chạy trên Windows 2003/XP/2000/NT/9x, Netware 5.x trở lên, OS/2 và hầu hết các phiên bản của UNIX.

– Vẫn đang tiếp tục được phát triển.

Tuyết Mai

Link download : http://m-123-30-128-107.download.com.vn/Data/Soft/2013/02/26/httpd-2.4.4.zip

Trả lời