Anywr

Anywr là một công cụ sao lưu và quản lí dữ liệu trực tuyến, cho phép bạn quản lí và sao lưu thông tin và dữ liệu từ điện thoại di động của bạn ngay từ trình duyệt web. Không những thế, bạn còn có thể sử dụng Anywr để sao lưu những thông tin liên lạc có trong hòm thư Yahoo, Gmail và Hotmail của bạn để rồi mang những thông tin trong các hòm thư này đế sử dụng ngay trên điện thoại di động của chính mình. Bạn có thể truy cập và quản lí tài khoản tại Anywr trên trình duyệt web từ PC cũng nhừ từ trình duyệt WAP ngay trên chính điện thoại của bạn. Để sử dụng Anywr, bạn cũng cần phải đăng kí cho chính mình một tài khoản hòan toàn miễn phí.

Theo Dân trí

Link download : http://www.anywr.com/

Trả lời