Ant Commander

Ant Commander là một tiện ích quản lý file với nhiều tính năng thú vị được tích hợp sẵn. Bạn có thể tùy biến giao diện Ant Commander tới mức tối đa bằng cách thay đổi các panel có sẵn, thay đổi cách hiển thị từng panel, cấu hình lại các thanh công cụ,…

Bạn cũng có thể trực tiếp đổi tên nhiều file, chỉnh sửa file, xem ảnh, xem file HTML hay thực hiện câu lệnh ở Command Prompt. Hơn thế, Ant Commander còn hỗ trợ cho bạn History, Bookmark, cũng như cho phép bạn cài đặt thêm một loạt các plugin phục vụ cho các chức năng mở rộng như truy cập SSH, FTP, Telnet, VNC, …

Tổng hợp

 

 

Link download : http://www.antcommander.com/AntCommander.exe

Trả lời