ALPass

ALPass là một chương trình cho phép bạn lưu trữ tuyệt đối an toàn các tài khoản đăng nhập (user và password), nó có thể chạy trên đĩa USB, iPod và hơn 1000 thiết bị khác, cho phép lưu trữ số lượng tài khoản không giới hạn, tự động đăng nhập các website với tài khoản tương ứng chỉ bằng một click chuột; có thể thêm, sửa, xóa và quản lý các tài khoản đăng nhập ngay trong chương trình.

Các tài khoản được mã hóa theo phương pháp 3DES nên tuyệt đối an toàn, cho phép sao lưu dự phòng danh sách tài khoản lưu trữ đề phòng có sự cố, có thể dễ dàng chuyển danh sách tài khoản lưu trữ sang máy khác khi cần, cho phép nhiều người dùng cùng đăng nhập dù sử dụng trên cùng máy tính. Có thể ẩn hiện mật khẩu, xem chúng dạng dấu * hay văn bản thường, có cơ chế thông báo để bạn thêm tài khoản khi duyệt ở trang đăng nhập mới, có thể thiết lập thời gian để tự động logout.

Theo TTO

Link download : http://www.altools.com/al/downloads/ALPass.exe

Trả lời