Alien Arena 2010

Alien Arena 2010 là một nhiều trò chơi với chế độ Deathmatch trực tuyến dựa trên mã nguồn GPL id. Trò chơi bao gồm hơn 60 cấp độ, 9 vũ khí (với chế độ alt-lửa), 6 nhân vật chơi, mutaters,6 chế độ chơi game, và một trình duyệt máy chủ trong trò chơi và ứng dụng khách IRC.

Hình ảnh trong game Alien Arena 2010

Link download : http://red.planetarena.org/aquire.html

Trả lời