Air Explorer

Air Explorer là chương trình hữu ích giúp bạn truy cập và quản lý tập tin trên tất cả dịch vụ lưu trữ đám mây của mình một cách dễ dàng.

Nó hỗ trợ các dịch vụ đám mây tốt nhất, bao gồm: OneDrive, Google Drive, Box, Dropbox, Mega, Copy, Mediafire, Yandex, WebDAV. Bên cạnh đó, chương trình còn cho phép người dùng truyền tải tập tin giữa các đám mây, đồng bộ thư mục giữa máy tính và các dịch vụ đám mây. Thậm chí, nó còn giúp mã hóa tập tin khi bạn tải chúng lên những dịch vụ lưu trữ này. Bên cạnh đó, Air Explorer còn kết hợp các dịch vụ này lại với nhau để mở rộng không gian lưu trữ tập tin và thư mục.

Air Explorer

Các tính năng nổi bật: Trực tiếp quản lý tập tin của bạn trong đám mây

 • Air Explorer có thể mã hóa tập tin của bạn khi tải chúng lên đám mây.
 • Thiết lập nhiều tài khoản từ cùng một máy chủ.
 • Bạn có thể đồng bộ thư mục giữa bất kỳ đám mây nào với máy tính của mình.

Mở rộng không gian lưu trữ bằng cách kết hợp tất cả đám mây

 • Hỗ trợ thao tác sao chép hoặc dán giữa các dịch vụ lưu trữ đám mây.
 • Tạm dừng và tiếp tục các bản upload cũng như download.
 • Air Explorer có thể chia sẻ tập tin.
 • Tập trung tìm kiếm tập tin của bạn trên tất cả đám mây.

Dễ dàng sử dụng

 • Ứng dụng có sẵn cho máy tính Windows.
 • Chế độ xem ảnh ở dạng thumbnail.
 • Kéo và thả tập tin giữa máy tính và các dịch vụ đám mây.

Thêm nhiều plug-in hệ thống vào các dịch vụ lưu trữ đám mây

 • Phát triển độc lập plug-in.
 • Liên hệ với chương trình nếu muốn phát triển hoặc đề xuất một plug-in đám mây.

Bé Ngoan

Link download : http://www.airexplorer.net/downloads/AirExplorer-Installer.exe

Trả lời