Advanced Line

Trò line đối với các bạn chắc không còn xa lạ gì nữa. Nó đã khá quen thuộc và trở thành một trò phổ biến mà bất cứ người nào có xài máy vi tính đều biết…

Khu vực chơi là một hình vuông 9×9, có những hình màu sắc khác nhau xuất hiện thường xuyên. Nhiệm vụ của bạn là xếp cùng màu thành một đường thẳng.

Người chơi có thể di chuyển nếu có đường đi (liên kết các ô trống theo chiều dọc và ngang) giữa vị trí hiện tại và đích đến mong muốn.

Khi sắp xếp trên một dòng có đủ 5 hình cùng màu hoặc nhiều hơn (ngang, dọc hoặc chéo) nó sẽ biến mất.


Hình ảnh trong game

Link download : http://www.myplaycity.com/files/alines_setup.exe

Trả lời