Adobe Flex

Adobe Flex là bộ ứng dụng mã nguồn mở mạnh mẽ, cho phép người dùng dễ dàng xây dựng các ứng dụng di động cho iOS, Android và các thiết bị OS tablet BlackBerry cũng như các ứng dụng truyền thống cho trình duyệt và desktop sử dụng cùng model, công cụ và codebase lập trình.

Adobe Flex Software Development Kit (SDK) bao gồm bộ ứng dụng Flex (component class library) và bộ biên dịch Flex, cho phép người dùng dễ dàng phát triển và triển khai các ứng dụng Flex sử dụng IDE tùy chọn.

Minh Lộc

Link download : http://www.adobe.com/devnet/flex/flex-sdk-download-all.html

Trả lời