Adobe Digital Enterprise Platform

Adobe Digital Enterprise Platform (ADEP) Mobile hỗ trợ các tổ chức nâng cao hiệu suất công việc, cải thiện giá trị thương hiệu, giảm chi phí và cải tiến sự hài hòa giữa màn hình và các thiết bị ở bất kỳ đâu và bất cứ lúc nào.

Bằng cách đưa ra các phê duyệt nhiệm vụ từ xa, nội dung di động theo yêu cầu, thu dữ liệu hiện trường trong ADEP Mobile, doanh nghiệp có thể tạo cho nhân viên khả năng tương tác với nội dung, ứng dụng và khách hàng ở nơi họ chọn, hoặc cải tiến và mở rộng các trải nghiệm ý nghĩa đối với khách hạng trên desktop.

Tính năng bao gồm xem danh sách nhiệm vụ, phê duyệt/từ chối nhiệm vụ, thu thập và đệ trình dữ liệu. Xem/chia sẻ nội dung từ nội dung WebDAV và giao diện tiên tiến với màn hình rộng của iPad là những tính năng có trong phiên bản iOS. Ngoài ra còn thêm tính năng mới là xem/phê duyệt nhiệm vụ cũng như truy cập dữ liệu khi offline và sau đó đồng bộ nội dung với máy chủ khi online trở lại.

Minh Lộc

Link download : http://itunes.apple.com/us/app/adobe-digital-enterprise-platform/id392350888?mt=8

Trả lời