10:40 sáng - Thứ Sáu 20 Tháng Một, 2017

Adobe ColdFusion 10 Developer

ColdFusion 10 Developer Edition là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, là phiên bản đầy đủ chức năng của ColdFusion để triển khai host nội bộ của ứng dụng.

Ứng dụng web tạo bởi phiên bản Developer có thể triển khai trên cả server Standard hoặc Enterprise, và truy cập cùng lúc từ 2 địa chỉ IP từ xa.

Tính năng:

  • Xây dựng ứng dụng cực nhanh
  • Sử dụng các công nghệ tương lai
  • Triển khai dễ dàng.

Minh Lộc

Link download : http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=coldfusion