Addeffects

Với trang web này, sẽ có nhiều hiệu ứng cho bạn lựa chọn. Bạn truy cập vào địa chỉ trên. Sau đó nhập địa chỉ trang web vào ô bên dưới rồi Enter, bạn sẽ được chuyển đến 1 cửa sổ mới kèm với hiệu ứng cho trang web bạn vừa nhập vào.

Mỗi lần nhập 1 địa chỉ vào, nó sẽ tự động tạo 1 hiệu ứng riêng cho trang web. Tuy nhiên bạn cũng có thể thay đổi hiệu ứng bằng chức năng kèm theo trên trang web.

Sau khi bạn có hiệu ứng cho trang web rồi, bạn sẽ thấy 1 menu xổ xuống nằm phía trên góc bên trái, bấm vào mũi tên để thấy được danh sách các hiệu ứng mà tiện ích này mang lại. Chọn loại hiệu ứng rồi bạn sẽ thấy kết quả ngay sau đó.

Theo XHTT

Link download : http://www.addeffects.net/

Trả lời