Acronis True Image WD Edition Software

Acronis True Image WD Edition Software là phần mềm hữu ích giúp bạn sao chép toàn bộ ổ cứng hiện tại sang một ổ đĩa WD mới.

Quá trình clone thường tạo ra một bản sao chính xác cho ổ cứng cũ trên ổ đĩa WD mới của bạn, bao gồm cả: hệ điều hành, ứng dụng, dữ liệu, tập tin tham chiếu và thiết lập email. Mọi thứ sẽ sẵn sàng và hoạt động chính xác như trên ổ cứng cũ. Ngoài ra, Acronis True Image WD Edition Software hiện tại hỗ trợ các ổ đĩa có định dạng WD và đảm bảo rằng tất cả phân vùng sẽ được tối ưu hóa một cách hợp lý.

Thêm vào đó, phần mềm này được thiết kế dựa trên chương trình khôi phục và sao lưu ổ cứng từng đạt giải thưởng đó là Acronis True Image Home Backup.

Acronis True Image Western Digital Edition Software

Một số tính năng chính:

  • Sao chép ổ đĩa nguồn vào ổ WD mới, lưu tất cả dữ liệu trên ổ đĩa nguồn
  • Xóa ổ đĩa nguồn sau khi ổ WD mới được chụp ảnh
  • Cho phép người dùng chuẩn bị một ổ đĩa WD để loại  trừ các thư mục hay phân vùng được lựa chọn khỏi tập tin ảnh đích.
  • Khôi phục lại hình ảnh đĩa từ một ổ đĩa được gắn trực tiếp,ổ CD/DVD hoặc ổ đĩa mạng.
  • Tạo ra một file ảnh ISO có khả năng boot.

Bé Ngoan

Link download : http://download.wdc.com/atiwd/atih_installer_wd_s_e.exe

Trả lời