Acoustic Bridge

Acoustic Bridge là ứng dụng hỗ trợ gửi tệp tin audio từ máy PC sang một máy khác.

Acoustic Bridge cung cấp cho người dùng một công cụ mạnh mẽ để chuyển hướng tệp tin audio từ một PC sang hệ thống loa của một PC khác. Nghĩa là gửi âm thanh từ một máy tính bàn với bộ sưu tập nhạc trên hệ thống tới PC bất kỳ trên cùng một mạng.

Ngoài ra, bạn có thể thăm bạn bè và chuyển hướng đầu ra audio trên PC của bạn vào PC và hệ thống loa của họ. Sử dụng hệ thống loa tốt nhất dù bạn đang ở đâu.

Acoustic Bridge

Tập trung đầu ra âm thanh từ nhiều máy tính PC vào một máy PC riêng lẻ. Tính năng này cho phép người dùng chuyển đầu ra audio từ ứng dụng bất kỳ, chẳng hạn như chat, Email, cảnh báo giá chứng khoán, trình phát video / đa phương tiện, từ màn hình Desktop tới máy tính xách tay của bạn.

Chuyển hướng đầu ra audio của PC thật đơn giản bằng cách nhấn vào biểu tượng Acoustic Bridge để chuyển âm thanh giữa máy tính PC nội bộ của bạn với PC khác. Acoustic Bridge sẽ gửi hoặc nhận âm thanh từ PC bất kỳ trong cùng mạng và cũng cài đặt Acoustic Bridge.

Người dùng có thẻ cài đặt Acoustic Bridge cho 4 PC cùng lúc với một mức giá duy nhất!

Yêu cầu hệ thống:

  • Hệ điều hành Windows Vista hoặc cao hơn.
  • Truy cập mạng PC.

Minh Lộc

Link download : http://stardock.cachefly.net/AcousticBridge_trial.exe

Trả lời