Abyss Web Server X1

Abyss Web Server X1 là một Web server cá nhân hoàn toàn miễn phí. Phần mềm hỗ trợ: CGI scripts, FastCGI, ISAPI extensions, ASP.NET, server-side includes (SSI), download resuming, tính năng anti-hacking system và rất nhiều tính năng khác Với Abyss Web Server X1 bạn có thể cài đặt các ứng dụng web sử dụng: PHP, Perl, Python, ASP, hoặc ASP.NET scripts chỉ trong vòng vài phút.

Abyss Web Server X1 - phin bn Free dnh cho c nhn

Một số tính năng nổi bật của Abyss Web Server X1:

  • Cập nhật bị engine SSL/TLS để khắc phục lỗi bảo mật Heartbleed (CVE-2014-0160).
  • Khóa chức năng SSL/TLS compression để tránh kiểu tấn công CRIME.
  • Thay đổi các thông số kỹ thuật mặc định để chống lại các cuộc tấn công BEAST.
  • Cải thiện khả năng hoạt động và tăng độ ổn định khi chạy trên các hệ điều hành khác nhau.

Tổng hợp

Link download : http://www.aprelium.com/data/abwsx1.exe

Trả lời