80,000+ HD Wallpapers for iOS

80,000+ HD Wallpapers for iOS là bộ sưu tập hơn 80,000 hình nền chất lượng cao cho iPhone/iPad và được cập nhật thường xuyên.

Nhóm hình nền:

– 3D abstract (HD)
– Fantasy (HD)
– Sports (HD)
– Cartoon (HD)
– Christmas (HD)
– Food (HD)
– Love (HD)
– Black white (HD)
– Animal (HD)
– Cat (HD)
– Dog (HD)
– Horse (HD)
– Bird (HD)
– Insect (HD)
– Water creature (HD)
– 3D
– Nature
– Plant
– Animal
– Architecture
– Car
– Military
– Fantasy
– Abstract
– Simple
– Pattern
– Art

Minh Lộc

Link download : https://itunes.apple.com/vn/app/80-000+-hd-wallpapers/id358931291?mt=8

Trả lời