3D Mail Effects

3D Mail Effects là một công cụ thông báo email hữu ích, sử dụng các hiệu ứng 3D xuất hiện trôi nổi trên màn hình máy tính để báo cho bạn biết khi nào có tin nhắn mới.

3D Mail Effects

Ngoài ra, nó cũng cung cấp các thông báo khác như: âm thanh, bàn phím đèn LED nhấp nháy và nhiều hơn nữa. Chương trình cũng cho phép bạn xem trước và xóa email mà không cần phải tải chương trình email của bạn, không hạn chế tài khoản POP3 (mỗi tài khoản được cấu hình bằng chuông báo động, độ đếm giờ riêng…), ẩn trong khay hệ thống (hiện biểu tượng nhấp nháy khi có thư mới), hoàn toàn tùy biến và cũng có tính năng hỗ trợ web mail.

Để sử dụng phần mềm, bạn cần sử dụng mã đăng ký sau:

D491-A002-8BC6-A5AD-913D-092E-0428-9C42

Bé Ngoan

Link download : http://files2.majorgeeks.com/62781274c42619851e9eddb19e2c8441/mail/3DMailEffectsRegistered.exe

Trả lời