30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010

Đề 1. Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1: (2 điểm)

– Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề 2. Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1: (4đ)

a) Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4:
………………………………………………………………………………………………………

b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết:
………………………………………………………………………………………………………

c) Viết tiếp 3 số vào dãy:
19, 16, 13, ……., ………, ………

Bài 2: (4đ)

Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: ……………

Điền số thích hợp vào ô trống:

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/27/30-De-thi-HSG-Lop2.doc

Trả lời