13 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 năm học 2010

13 đề thi Toán lớp 1 học kì I (2010 – 2011)

ĐỀ 1)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học 2010 – 2011
MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài 60 phút

ĐỀ BÀI


ĐỀ 2)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Bài 1: (1 điểm )Viết số thích hợp vào chỗ trống:
a/ 0 ; 1; 2; ….; ….; …; 6 ; ….; 8; ….; 10.
b/ 10; 9 ;….; …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2 ; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a) 4 + 5 = …….. 4 + 3+ 2 =……..
10 – 3 =……… 8 – 6 – 0 = …….

b)


Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/26/13-De-thi-Toan-lop1-HK1-2010-2011.doc

Trả lời