100 câu đố vui về lịch sử Việt Nam

100 câu đố vui về lịch sử Việt Nam

1. Vua nào mặt sắt đen sì?

2. Vua nào trong buổi hàn-vi ở chùa?

3. Tướng nào bẻ gậy phò vua?

4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương-Thông?

5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng?

6. Voi ai nhỏ lệ ở dòng Hoá giang?

7. Kiếm ai trả lại rùa vàng?

8. Súng ai rền ở Vũ-Quang thuở nào?

9. Còn ai đổi mặc hoàng-bào?

10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai?

11. Nhà thơ lên đoạn đầu đài?

12. Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương?

13. Tướng Nam chẳng thiết phong vương?

14. Rắc lông ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha?

15. Anh hùng đại thắng Đống-Đa?

16. Đông du khởi xướng, bôn ba những ngày?

17. Lũy Thầy ai đắp, ai xây?

18. Hồng-Sơn liệp hộ triều Tây ẩn mình?

19. Vua Bà lừng lẫy uy danh?

20. Ấu nhi tập trận cỏ tranh làm cờ?

21. Vua nào nguyên-súy hội thơ?

22. Hùng-Vương Quốc-tổ đền thờ ở đâu?

23. Đại vương bẻ gãy sừng trâu?

24. Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng?

25. Giúp vua dựng nghiệp xưng hùng?

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Thang11/15/100-cau-do-vui-lich-su-viet-nam.pdf

Trả lời